piątek, 19 września 2014

O Carlu Hauptmannie będzie...


Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
zaprasza na seminarium


Carl Hauptmann i krąg jego przyjaciół / Carl Hauptmann und sein Freundeskreis

25.09.2014.   godz. 9.15   otwarcie

  9,30 – 10,00      prof. dr hab. Anna Stroka, Wrocław
Moje „spotkania” z literacką spuścizną Carla Hauptmanna.
Meine „Begegnungen“  mit Carl Hauptmanns literarischem Nachlass.

  10,00 -10,30     prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk, Katowice
Między piórem i pędzlem. O artystycznej przyjaźni Carla Hauptmanna z Otto Modersohnem.
Im Dialog mit der Literatur und Kunst Carl Hauptmanns Freundschaft mit Otto Modersohn.

  10,30 -11,00    dr Agata Duda-Koza, Katowice
Muzyczne fascynacje. Korespondencja Anny  Teichmüller z Marthą i Carlem Hauptmannami
 - ze zbiorów Biblioteki Śląskiej.
Musikfaszination. Anna Teichmüllers Briefwechsel mit Martha und Carl Hauptmann.  Aus den Beständen der Schlesischen Bibliothek

  11,00 -11,30     mgr Monika Rynkowska, Warszawa
Śladami dróg niepokornej. Józefa Kodis – działaczka społeczno-oświatowa.
Auf den Spuren einer Querdenkerin. Józefa Kodis und ihr Engagement für Gesellschaft und Bildung.

▪ 11,30 -12.00     dr Przemysław Wiater, Szklarska Poręba
Cyrillo Dell’Antonio i galeria portretów dawnej kolonii artystów w Szklarskiej Porębie.
Cyrillo Dell’Antonio und seine Porträtgalerie der ehemligen Künstlerkolonie in Schreiberhau.

▪ 12,30 -13,00     prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński, Łódź
Pogmatwane drogi szklarskoporębiańskiego archiwum. Tropami literackiej spuścizny
Carla  Hauptmanna po 1945 roku.
Wege und Irrwege des literarischen Nachlasses Carl Hauptmanns nach 1945
                                           
▪ 15,00 -15,45    Prezentacja nowości wydawniczych dotyczących  Carla Hauptmanna / Präsentation der neu erschienenen Carl – Hauptmann - Publikationen 
 Carl Hauptmann i krąg jego przyjaciół, tom konferencyjny  / Carl Hauptmann und sein Freundeskreis  -  Konferenzband – mgr Bożena Danielska
Martha Hauptmann. Drogi mojego życia. Wspomnienia / Martha Hauptmann, Mein Lebensfaden. Erinnerungen“(in poln. Sprache)- dr Mirosław Mackiewicz
 „I znów błyszczą moje góry…” Szkice  o  Carlu Hauptmannie / „Meine Berge leuchten wieder…”  Skizzen über Carl Hauptmann prof. Krzysztof A. Kuczyński
                                                *
▪ 15,45 - 18.00      Dyskusja panelowa /Paneldiskussion
Udział biorą /Teilnehmer: prof. Anna Stroka, prof. Grażyna B. Szewczyk, dr Przemysław Wiater.  
Prowadzenie / Moderation: Prof. Krzysztof A. Kuczyński. 
Z udziałem Helgi Wüst (Weinstadt), dawnej mieszkanki „Felderbusch. / Mit der Teilnahme von Helga Wüst (Weinstadt), der ehemaligen Einwohnerin des  „Felderbuschs”.
                                                *
▪ 19,00 - 20,00  Wieczór filmowy Christiana Henke, Niesky/ Der Filmabend von Christian Henke (Niesky)
Prapremiera zaginionego filmu “Rübezahls Hochzeit” 1916  (reż. P. Wegener)
z epizodycznym udziałem Carla Hauptmanna. / Uraufführung des vermissten FilmsRübezahls Hochzeit” 1916  (Regisseur: P. Wegener).

                                                       26.09.2014.
10,00 –15,00    wycieczka- śladami artystycznej kolonii / Ausflug – „Auf den Spuren der Künstlerkolonie“

Zabytkowe wille - dawne siedziby pisarzy, malarzy i polityków z przełomu XIX i XX w. / Historische Villen – ehemalige Häuser  von Schriftstellern, Malern und Politikern aus der Wende des 19./20. Jahrhunderts
Dzielnica Orle - ślad w twórczości Gerharta Hauptmanna /  Stadtviertel Orle – eine Spur im Schaffen Gerhart Hauptmanns
Cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie Dolnej - groby Carla Hauptmanna, Wilhelma Bölsche i innych / Evangelischer  Friedhof in Nieder-Schreiberhau - Gräber von Carl Hauptmann, Wilhelm Bölsche u.a.
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.Das Riesengebirgsmuseum  in Jelenia Góra. 

Po  zwiedzeniu Muzeum Karkonoskiego, ok. godz. 15,00 nastąpi pożegnanie uczestników konferencji / Um ca. 15:00  Uhr  Verabschiedung der Konferenzteilnehmer  im RiesengebirgsmuseumOśrodek Konferencyjno - Szkoleniowy "Radość " Politechniki  Wrocławskiej, ul. Muzealna 5, Szklarska Poręba.  / Konferenzsaal im  Tagungs - und Bildungszentrum "Radość " der Technischen Universität in Wrocław,
ul. Muzealna 5,  Szklarska Poręba

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz