piątek, 6 stycznia 2012

Etos. A propos ...

Etos muzealnika - zbiór wzorców kulturowych (ideałów) charaterystycznych dla pracownika muzeum najlepiej tłumaczy Kodeks etyki ICOM dla muzeów określający minimalny standard jaki powinny przestrzegać muzea, osoby w nich zatrudnione i instytucje je organizujące.
Warto przeczytać. ( http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/poland.pdf )

Ciekawe jak daleko rzeczywistość odeszła od tego dokumentu, pięknego, szlachetnego, aczkolwiek określającego zaledwie minimum. I ciekawe jest to, że ten odwrót dotyczy instytucji za muzea odpowiedzialnych, nie pracowników. Bo ci, w większości zupełnie naturalnie realizują pełen zakres wzorców odnotowanych w kodeksie zachowań. ( niżej wpodsumowanie badań i ankiet wykonanych chyba w 2000 roku.)
Specyficzne warunki pracy, ciągły stan niedoinwestowania muzeów, niska motywacja finansowa, a przy tym obcowanie z dziełami sztuki (...….) wytworzyły pewien charakterystyczny typ pracownika muzeum. Jest zazwyczaj znawcą, częstokroć ekspertem o renomie międzynarodowej w swojej specjalności. Odznacza się rzetelną wiedzą merytoryczną i kompetencją, wysokim poczuciem odpowiedzialności za wykonywaną pracę, ściśle przestrzega norm i wartości etycznych określonych w kodeksie Międzynarodowej Rady Muzeów (..) Nie prowadzi działań mogących powodować konflikt interesów z zatrudniającym go muzeum (art. 34 ustawy o muzeach). Jest silnie emocjonalnie związany z eksponatami powierzonymi jego opiece i głęboko identyfikuje się z działalnością muzeum. (…). Jest odporny na zewnętrzne negatywne uwarunkowania przeszkadzające w jego działalności, często poświęca własny czas i pieniądze na rzecz działań muzealnych, nie oczekując rekompensaty.
Zbliża się trzydziestolecie mojej pracy muzealnej i , mam prawo - jak sadzę, zdefiniować różnice między ideą a rzeczywistością. Rzeczywistością muzeum prowincjonalnego – bo to zupełnie inna para kaloszy niż instytucje narodowe. Studiując dogłębnie ów kodeks, porównując ze znaną mi rzeczywistością werbalizuję jedyny wniosek: kodeks dotyczy pracowników, instytucje odpowiedzialne za muzea dawno umyły ręce. Czy to jest fair ?

2 komentarze:

  1. "Pośród polskich instytucji kultury muzea przyciągają największą liczbę odbiorców. W 2008 r. muzea w Polsce odwiedziło 21,5 mln osób (GUS). Efektywność społeczna muzeów, czyli ich egalitarny, wspólnotowy i wychowawczy charakter, nie jest jednak w Polsce doceniany w praktyce podmiotów decydujących i odpowiadających za stan sfery społecznej. Suma dotacji podmiotowych dla muzeów od lat jest mniejsza od wydatków ze środków publicznych na działalność sceniczną, cechującą się o około połowę mniejszą frekwencją (GUS). Stan ten utrzymuje się od dziesięcioleci pogarszany brakiem politycznego lobby na rzecz muzeów. Jeśli więc nie wprowadzi się proponowanych zmian, muzea polskie będą coraz bardziej odstawać od innych obszarów kultury i muzeów w innych krajach członkowskich UE."
    więcej patrz :http://www.nimoz.pl/pl/aktualnosci/informacje/raport-zespolu-ekspertow-ds-przygotowania-tez-do-projektu-nowelizacji-ustawy-o-muzeach-rekomendacje

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie oczekuje rekompensaty ale za rachunki powinien mieć z czego zapłacić, tymczasem różnie bywa.

    OdpowiedzUsuń